เรื่องทั้งหมดโดย admin

จดหมายข่าว : การแจกเงินผู้ปกครอง

โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ ได้ดำเนินการแจกเงินผู้ปกครองตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน 

ประเมินภายนอก (สมศ)

25 สิงหาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจได้รับการประเมินภายนอกระยะที่ 2 (site visit) รูปแบบ Online จาก สมศ. ขอขอบพระคุณ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนกรรมการบริหารโรงเรียน ให้ความอนุเคราะห์ร่วมให้สัมภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน

จดหมายข่าว [กรกฏาคม 64]

คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลตั้งใจ

ให้การต้อนรับ ดร.ชนกนาถ วงศ์คำจันทร์ พร้อมคณะ ที่ให้เกียรติเข้ามานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมประเมินภายนอก