คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมอัพเดต

กิจกรรมที่มาใหม่ และกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นาน

จดหมายข่าว : การแจกเงินผู้ปกครอง

โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ ได้ดำเนินการแจกเงินผู้ปกครองตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน