เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ ตั้งอยู่  เลขที่ 123/2 หมู่ 8 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 มีเนื้อที่ทั้งหมด 4  ไร่  3  งาน  64  ตารางวา

บริหารงานโดย นายวิญญู  ตั้งใจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รับใบอนุญาต