ชื่อ - นามสกุล :นายวิญญู ตั้งใจ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :123/2 หมู่ 8 บ.หนองหิน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Telephone :0894221116
Email :